Chọn ngôn ngữ

TEXT Kiểm tra ngữ pháp

Sử dụng trình kiểm tra chính tả do AI điều khiển miễn phí để xác minh chính tả và ngữ pháp của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Không cần đăng ký hoặc đăng nhập. Hãy thử ngay hôm nay!

0/2000

Copy To Clipboard

  • Trình kiểm tra ngữ pháp AI nhanh chóng và miễn phí cho văn bản của bạn
  • Lưu và tải xuống kết quả trong txt
  • Trình kiểm tra ngữ pháp AI hoạt động nhanh chóng. Kết quả sẽ xuất hiện ngay sau khi được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo.

Cách kiểm tra ngữ pháp trong văn bản bằng AI

  • Nhập văn bản nguồn vào vùng văn bản “Văn bản nguồn “hoặc sao chép văn bản và dán nó vào trường văn bản
  • Nhấp vào nút “Kiểm tra”. Chờ cho đến khi quá trình kiểm tra ngữ pháp hoàn tất
  • Lấy văn bản kết quả từ vùng văn bản: chọn nội dung của nó hoặc nhấn nút “Sao chép vào bảng tạm”
  • Bạn cũng có thể lưu văn bản mới dưới dạng tệp. Nhấp vào nút “Lưu vào tệp”

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Có giới hạn ký tự cho kiểm tra ngữ pháp không?

Có, bạn có thể diễn giải văn bản tối đa 10.000 ký tự cùng một lúc.

Ngôn ngữ nào hỗ trợ kiểm tra ngữ pháp trong văn bản?

Trình kiểm tra ngữ pháp văn bản hỗ trợ bất kỳ ngôn ngữ nào.

Mất bao lâu để kiểm tra ngữ pháp của một văn bản?

Kiểm tra ngữ pháp văn bản phụ thuộc vào số lượng ký tự trong văn bản.

© Smallize Pty Ltd 2024. All Rights Reserved.